Sjukvård

Nytt stöd till unga med cancer

1:59 min
  • Resurs 800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.
  • Projektet vänder sig till unga vuxna, 16–30 år som lever eller har levt med cancer.
  • Wannes van Assche är stödperson och tycker stödet behövs för att avlasta vårdpersonal men också för att unga vuxna med cancer är en grupp som hamnar mellan stolarna.