FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Samebyar överklagar beslut om vargrevir i Jämtland

0:43 min
  • Tåssåsens, Mittådalens och Handölsdalens samebyar har överklagat Naturvårdsverkets beslut om att vargrevir ska få finnas i Jämtlands län, och Förvaltningsrätten kommer ta upp målet.
  • 2019 beslutade Naturvårdsverket att en ny miniminivå för den svenska vargstammen ska vara 300 vargar och att Jämtlands län ska ha en föryngring, alltså vargrevir med valpar.
  • Men samebyarna tycker inte att det är lämpligt med vargrevir inom deras renskötselområde.

Förhandlingarna inleds den 28 januari.