Just nu

  • Var med och tävla i P4 Nästa!
Vård i livets slutskede

Mer dialog om hur äldre vill vårdas den sista tiden i livet

1:43 min
  • Primärvården i Västernorrland har tagit fram en rutin för hur man ska förhandsplanera och tillsammans med de som bor på äldreboenden komma överens om den fortsatta vården och vården i livets slut.
  • Vad har patienten för önskemål, vad kan vården erbjuda och vill man förlänga livet även om vissa behandlingar innebär ökat lidande är några frågor som man behöver prata om.
  • Om man har en bra dialog så blir man oftast överens om åt vilket håll man vill rikta vården, säger Andreas Koro, läkare på hälsocentralen i Själevad som har arbetat fram den nya rutinen.