Uppmärksammad dom i Migrationsöverdomstolen

15 min
  • En 14-årig flicka som är född i Sverige, vars familj lever här utan uppehållstillstånd, får stanna i Sverige. Även om hennes uppehållstillstånd
    är tidsbegränsat på grund av lagen.

  • Barnkonventionen nämns i domen, så frågan är vilken roll den spelat. Får den någon effekt på hur Migrationsverket beslutar i liknande ärenden framöver?

  • Hör den 14-åriga flickans bror, Rebecca Stern, professor vid juridiska institutionen i Uppsala, Björn Berselius, en av domarna i målet, kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen i Stockholm, och Carl Bexelius, Tf rättschef på Migrationsverket.