Läkare vill att Sverige ska värna Wikipedia

5:43 min
  • Ett av internets folkligaste forum, Wikipedia, fyller 20 år. Wikipedia är ett uppslagsverk på internet som inte ges ut av ett förlag eller har en redaktion utan skrivs och uppdateras av allmänheten. Det är gratis att använda och finansieras av gåvor och bidrag.
  • I oktober inledde FN:s hälsoorgan, WHO, ett samarbete med webbsajten för att göra kunskap om covid-19 tillgänglig globalt.
  • Hör samtal med Jonas F Ludvigsson, professor i medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, som vill se till att Sverige värnar Wikipedias existens.