واکسین کرونا عوارض جانبی جدی ندارد

13 min

• برای رسیدن به ایمنی دسته‌جمعی، افراد باید واکسین شوند، در غیر اینصورت سیستم درمانی جوابگوی نیازهای جامعه نخواهد بود.

• بنابر گفته علی هرندی، رئیس گروه تحقیقات واکسین در بیمارستان سالگرنسکا، واکسین‌های تائید شده فایزر و مدرنا عوارض جانبی خیلی اندکی دارند. "به‌صورت کلی اثرات مثبت واکسین به مراتب بیشتر از خطرات احتمالی آن است."

• تاکنون دو واکسین تائید شده در اروپا وجود دارد، ولی به زودی واکسین‌های دیگری به بازار خواهد آمد که بیماری کوید ۱۹ را تحت کنترل قرار داد.