Eskilstuna rankas högt

Eskilstuna och Strängnäs hamnar på sjätte plats bland Sveriges bästa kommuner för logistiketableringar.
Det skriver tidningen Inköp- och Logistik, som har utvärderat Sveriges 12 bästa lägen för logistik, dvs godstransporter. Göteborg hamnar på första plats tack vare god tillgänglighet till alla transportslag och logistikutbildningar på hög nivå. Eskilstuna och Strängnäs ligger nu före, sedan länge etablerade logistikcentran, som Jönköping och Örebro.