Världens hav

Rekordlåga oljeutsläpp från fartyg i haven 2020

1:44 min

Endast tre olyckor med stora oljetankrar förra året resulterade i rekordlåga oljeutsläpp i haven.

2020 blev ett år med rekordsmå oljeutsläpp i haven från tankfartyg. I hela världen inträffade bara tre olyckor med oljetankrar som resulterade i att sammanlagt 1000 tusen ton olja läckte ut, enligt branschorganisationen ITOPF. Jonas Pålsson är utredare på Havs- och Vattenmyndigheten.

– Det är ju väldigt glädjande att se, att antalet och volymerna av oljespill har gått ner så mycket under de senaste decennierna och även nu på sistone.

Det finns flera förklaringar till att oljeutsläppen från oljetankers 2020 blev bland de lägsta sedan man började föra statistik 1970, säger Jonas Pålsson, bland annat handlar det om allt bättre båtar med dubbla skrov, bättre navigeringsutrustning, bättre trafikregler till havs, och inte minst allt bättre utbildad personal ombord på fartygen.

1979 skedde världens hittills största utsläpp från en havererad oljetanker, Atlantic Empress, och 1979 är också det värsta årets som har registrets, enligt Jonas Pålsson. Det året släpptes 640 000 ton olja ut i världshaven, 640 000 att jämföra med 2020 när bara 1000 ton olja släpptes ut från oljetransporterande fartyg.

– Vi har förhoppningar att det går ner ända till noll. Men det är väl lite väl optimistiskt, kanske. Det kommer alltid att ske några olyckor.