klimatförändringar

Snart får fler renar sina egna broar

1:59 min

Flera broar som ska specialbyggas för renar planeras nu över vägar och järnvägar, rapporterar Klotet.

Att renarna kan röra sig mer fritt i landskapet är särskilt viktigt nu med tanke på klimatförändringarna.

På vintern gräver sig renar ner till lavarna som de vill äta under snötäcket. Men perioder av snöfall som blandas med regn och snön gör att snön förvandlats till ett hårt islager som renarna får kämpa med.

För att komma till betesmarker med bättre snö behöver de ofta gå över stora vägar. Där sätter viltstängslet stopp eller så tar de sig upp på vägen och riskerar att bli påkörda.

– I ett förändrat klimat med svåra snöförhållanden blir det ju extra viktigt att kunna hitta och kunna komma åt alternativa betesmarker, säger landskapsekologen Per Sandström vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han ser särskilda broar för renar som ett bra sätt att hjälpa djuren att röra sig mer fritt. Han kallar dem renodukter och det finns bara ett fåtal sådana idag.

Men i år är tanken att den första av ett tiotal nya renodukter som Trafikverket planerar i Norrbotten och Västerbotten ska börja byggas över E4:an norr om Umeå.

– Nu ser jag verkligen fram emot att vi ska få möjligheten att passera ostört, säger renskötaren Tobias Jonsson.

Han berättar att renflyttar idag, utan renodukt, innebär att hela E4:an måste stängas av på platsen.

Och en fördel med de nya renodukterna blir att renskötare har varit med och valt både plats och utformning för att renarna ska våga gå över, säger han.

– Till exempel att göra den öppen upptill. Inte så att de kan hoppa ner, för den har ett två meter högt stängsel. Men renarna ser åt sidorna så det är inte som att gå in i en tunnel för dem. De vill inte bli instängda.

Hör mer i Vetenskapsradion Klotet.