STUDIO ETT TISDAG 19 JANUARI

Experter: Bråttom att analysera nya virusvarianter

13 min
  • Flera mutationer av det nya coronaviruset har upptäckts. Den brittiska, sydafrikanska och brasilianska. Experter säger att det är bråttom att analysera förekomsten av virusvarianterna även här i Sverige och se vad de har för särskilda egenskaper.

  • I Norge ger man nu råd om att en individuell bedömning ska göras, där nyttan av vaccin ska vägas mot risken för biverkningar för de allra äldsta och sköraste grupperna. 
  • Hör Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, Sara Viksmoen Watle, överläkare vid Norska Folkhälsoinstitutet FHI, och Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi och vaccinforskare vid Karolinska institutet.