Cancer

Cancervård prioriteras under pandemin - men färre söker vård

2:02 min

Canceroperationer och behandlingar har prioriterats under pandemin, därför har väntetiden för vård minskat. Men samtidigt har antalet personer som söker vård för symptom på cancer minskat.

Både operationer och annan behandling av cancer har prioriterats under pandemin. Det är en av orsakerna till att patienter som sökt vård i Sverige för misstänkt cancer under pandemin har fått snabbare behandling än tidigare.

Det säger onkolog Johan Ahlgren som är chef för regionalt cancercentrum Mellansverige:

- Generellt sett har väntetiderna sjunkit i princip hela Sverige, säger onkolog Johan Ahlgren, som är chef för Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Från att man får en diagnos till en behandling, operation eller annan behandling, så går det alltså snabbare nu under pandemin?

- Ja, så är det. Vi följer upp det i systemet med standardiserade vårdförlopp och där ser vi en minskning av medeltiden som det tar för att få sin operation. Det handlar om en veckas kortare tid sammanvägt, berättar Johan Ahlgren.

Cancervården har alltså prioriterats framför annan planerad vård som kan vänta under en period.

- Både under första och andra vågen har vi prioriterat cancervården hårt, vilket gjort att vi har lyckats hålla jämna steg, säger Bärbel Jung, verksamhetschefen för kirurgi vid Linköpingsuniversitets sjukhus.

Dilemmat för cancervården är snarare att för få söker vård.

Trenden verkar hålla i sig att att 10-12 procent inte uppsöker screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock och ändtarmscancer jämfört med tidigare.

I Stockholmsregionen går det att se att det är 1 600 färre som har fått en cancerdiagnos under 2020 jämfört med åren 2016-2019.  Det utgör 20 procent, berättar Lenar Sharp vid Regional cancercentrum Stockholm-Gotland.

I Stockholm finns också särskild statistik där man ser att det framför allt är de som är 60 år och äldre som inte söker för misstänkt cancer.

- Har man symptom så ska man söka även om det är pandemi, uppmanar kirurg Bärbel Jung.

Hör mer i Vetenskapsradion Hälsa på torsdag 21 januari.