Trafikolyckor ökar i Eskilstuna

Antalet trafikolyckor i Eskilstuna ökade med 10 förra året jämfört med året före.
Antalet olyckor där någon person skadades ökade med 22. Det visar en sammanställning som kommunen har gjort. Men jämför man antalet olyckor förra året med medelvärdet för perioden 1995 till förra året har olyckorna minskat. Den mest olycksdrabbade korsningen i Eskilstuna var Strandgatan/Västergatan och den mest trafikerade delen i kommunen är Gillbergavägen tätt följd av Nybroplan. Antalet nyregistrerade personbilar ökar i kommunen. I Eskilstuna är ökningen större än riksgenomsnittet.