Bristande underhåll på snabbtåg

SJ har stora brister i underhållet av sina snabbtåg.
Det visar en kontroll som järnvägsinspektionen gjorde under årets tre första månader. Bland annat gick det för långt tid mellan tillsynen av vagnarna och personalen saknade kunskap om underhållsregler. Järnvägsinspektionen kräver att SJ ska redovisa hur man ska komma tillrätta med bristerna.