Biologisk mångfald

Rapporten som visar hur svensk natur utarmas

1:50 min

En av alla de rapporter som kommit de senaste åren om läget för jordens biologiska mångfald har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden.

Det handlar om vilken sorts utarmning som sker av den biologiska mångfalden i ekosystemen på land i den nyöversatta rapporten.

Tänk avverkning som gör riktigt gamla träd ovanliga i skogen, eller vattenkrafts-utbyggnad som hindrar fisk från att simma upp i vattendragen som flyter genom landskapet till exempel.

– Det handlar om alla olika typer av förluster av biologisk mångfald av ekosystemfunktioner som är långvariga och som sedan inte kan åtgärda sig själv genom naturens egna läkekrafter, säger biologen Torbjörn Ebenhard från Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han har gjort översättningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är en svensk version av den globala rapporten "Utarmning och restaurering av landekosystem" som kom från den internationella biologisk mångfald-panelen IPBES år 2018.

Och även om de flesta hoten mot växter och djur redan är välkända, är en viktig poäng med översättningen att den även väcker frågor om hur vi vill att det svenska landskapet ska se ut i framtiden, säger Torbjörn Ebenhard.

För i de fall där vi vill försöka återskapa förlorad natur eller göra en hårt brukad mark mer artrik igen är frågan hur långt vi vill gå. Ska det se ut som för 5000 år sedan eller räcker det med att få in lite fler fåglar och bin i det moderna jordbrukslandskapet, till exempel?

– Det innebär att vi hela tiden måste ta ställning till hur ska den här marken användas och hur den då ska restaureras för att kunna göra det.