Covid-19

Varför drabbas män hårdare av covid-19? Forskare söker svaren

2:00 min

Fler män blir allvarligt sjuka av covid-19, fler män vårdas på IVA och fler män dör med covid-19. Varför det ser ut såhär vet man inte säkert men forskare tror att skillnader i kvinnors och mäns immunförsvar kan vara en förklaring.

Tidigt i pandemin kom rapporter om att män generellt drabbas hårdare av covid-19. Och om man nu tittar globalt så är risken för att dö med covid-19 ungefär 1,7 gånger högre för män än för kvinnor.

I en artikel i Science sammanfattar forskare nu den kunskap och de teorier som finns hittills om vad det här kan bero på - och många teorier handlar om att det är skillnader i kvinnors och mäns immunförsvar som ligger bakom det hela.

Hans-Gustaf Ljunggren är läkare och professor inom infektionsimmunologi vid Karolinska Institutet.

– Om man försöker dissekera varför män i högre omfattning råkar ut för en svår covid-sjukdom och också löper större risk att dö så är det ju först så att det finns ganska väl belagda sociala och beteendemässiga skillnader mellan män och kvinnor. Men sen finns det också biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och många av de här biologiska skillnaderna är knutna till immunförsvaret och dess funktion.

Det finns flera skillnader mellan mäns och kvinnors immunförsvar. En sak är att de åldras olika. Hos båda könen försvagas immunförsvaret med åldern, framförallt efter 60 år. Men den försvagningen är kraftigare hos män och sker normalt 5-6 år tidigare än hos kvinnor.

– Det gör att män, särskilt då äldre män, har svårare att kontrollera virusinfektioner, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Men män har också generellt ett sämre immunförsvar än kvinnor och i alla åldersgrupper över 30 år ser man att män drabbas hårdare och är överrepresenterade när det gäller döda med covid-19 - även mer än vid många andra infektioner. Här lyfter forskarna andra biologiska skillnader som potentiella delförklaringar.

– I möss har man sett att den här receptorn som SARS-Cov2-viruset binder till kan regleras av könshormonet östrogen. Och mängden östrogen skiljer sig ju åt mellan män och kvinnor och det skulle kunna förklara en skillnad i hur man reagerar på infektionen.

Referens: Takehiro Takahashi, Akiko Iwasaki. "Sex differences in immune responses - Biological sex differences in immunity potentially underlie male bias for severe COVID-19". Science, 2021. DOI: 10.1126/science.abe7199.