وزیر خارجه: وضعیت احمدرضا جلالی و حبیب چعب را زیر نظر داریم

2:57 min

• آمینه کاکاباوه نماینده پارلمان در جلسه‌ی پرسش و پاسخ در پارلمان از ان لینده، وزیر خارجه در مورد اقدامات سویدن برای رهایی شهروندانی پرسیده است که در ایران زندانی هستند و در خطر اعدام قرار دارند.

• آمینه کاکاباوه در این جلسه وزیر خارجه را تحت فشار گذاشت و از او چندین بار پرسید که چرا سویدن خواهان آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سویدنی ایرانی‌تبار تا کنون نشده است.

• ان لینده، وزیر خارجه از ارائه پاسخ واضح خودداری کرده است اما می‌گوید که راهبرد کشورش طوری تنظیم شده است تا امکان گفتگو با جمهوری اسلامی ایران همواره وجود داشته باشد.