Tekniske chefen slutar

Chefen för kommunens tekniska förvaltning Karl-Gustav Roos har sagt upp sin tjänst. Han kommer att lämna sin anställning som teknisk direktör den sista september för att istället bli fastighetschef vid Fortifikationsverkets fastighetsavdelning, där även Gotland ingår.