Ericsson gör storförlust

Ericsson gjorde en förlust på drygt 5 miljarder kronor första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Vinsten det första kvartalet före skatt var 600 miljoner.
Å Ericssons sparpaket kan leda till att 10 000 anställda förlorar jobbet - hälften av dom i Sverige. Affärsområdet Systems gjorde en rörelsevinst på 1,8 miljarder kronor. Å vad sparpaketet innebär för Ericsson Radio Systems Katrineholm är okänt. Vd:n där, Peder Davidsson sa i slutet av mars att det då inte var aktuellt med personaledskärningar. Däremot är det aktuellt med allmänna besparingar och en minskning av antalet konsulter med 90. I Ericssons sparpaketet ingår en nedskärning av antalet konsulter med hälften. Det som Ericsson framförallt sparar på är försäljning och adminstration,, man centraliserar IT-hanteringen och forskning och utveckling koncentreras till vissa platser.