Premiär för ny bussterminal

Idag öppnades portarna för den nya bussterminalen i Jönköping, som byggts i direkt anslutning till järnvägsstationen.
Än pågår det arbete både utanför och inne i bussterminalen, men nu är den färdig nog att tas i bruk. Den långsmala inglasade bussstationen påminner lite om en flygplats med stora informationstavlor som visar avgångarna för både bussar och tåg, och 12 ''gater'' eller utgångar, som samlar upp passagerna inför varje avgång. Totalt har bussterminalen, tillsammans med en ny godsterminal och den inglasade gången över järnvägsspåret, kostat Jönköpings kommun 39 miljoner kronor att bygga.