«کسی که واکسینه می‌شود، حق انتخاب نوع واکسن را ندارد»

6:49 min

• تاکنون سه نوع مختلف از واکسن کرونا مجوز استفاده در اتحادیه اروپا را گرفته است، اما افراد اجازه انتخاب نوع واکسن دریافتی را ندارند.

• طبق گفته‌ی هلنا هرویوس آسکلین، سرطبیب بیماری‌های عفونی بیمارستان سودر، دلیل این کار این است که تمامی واکسن‌های ارایه شده دارای تاییدیه کمیسیون اروپا می‌باشند، بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

• علی هرندی رییس تحقیقات واکسن در آکادمی سالگرشکای دانشگاه یوتبوری نیز می‌گوید این واکسن‌ها نتیجه‌ی ماه‌ها تلاش و تحقیق هستند و هر سه از ما در برابر ویروس کرونا محافظت می‌کنند.