Internetcafé i Björkanderska

Gotland har utsetts till försöksområde för Vattenfalls första breda test av bredbandskommunikation via elnätet. Allmänheten får prova tekniken i det Internetcafé som öppnats i Björkanderska magasinet i Visby hamn.
I våras påbörjade Gotlands kommun ett ett försök med ett 40-tal hushåll i Visby, som ska utvärderas slutligt i september. Vattenfall vill bli en betydande bredbandsleverantör med inriktning även på glesbygden och på Gotland är GEAB på väg att starta som bredbandsleverantör. Som en liten extra bonus invigde landshövding Lillemor Arvidsson kommunens nya Internetcafé i Björkanderska Magasinet i Visby hamn. Där skall allmänheten kunna prova på den nya tekniken som kommunen tagit fram i samarbete med Vattenfall och Gotlands energiverk.