Olofsson o Fälldin besöker länet

Centerns nya partiledare Maud Olofsson kommer till Jönköping i början av hösten. Det är Studieförbundet Vuxenskolan och Företagarna som den 4 september anordnar ett seminarium kring småföretagens villkor. Också förre centerledaren Torbjörn Fälldin kommer till samma arrangemang.