Brand vid Slottsvillan

Branden i ett annex till Slottsvillan i Huskvarna är nu släckt, men räddningstjänsten kommer att ha personal på plats hela natten för efterbevakning. Brandorsaken är okänd, men enligt räddningsledningen har branden varit mest intensiv kring en elkabel. Polisens tekniker ska undersöka brandplasen imorgon.