Världens första kvinnliga krockdocka tas fram i Sverige

Svenska forskare ska ta fram den första dockan för krocktester som helt är baserad på en genomsnittlig kvinna. Idag utgår krockdockorna från en man, men med bättre kunskaper kring hur kvinnor reagerar vid olyckor kan skyddet mot till exempel whiplash-skador förbättras, eftersom skadorna drabbar mest kvinnor.

- När det gäller whiplashskador så vet vi att risken är ungefär dubbelt så hög för en kvinna att skadas vid en påkörning bakifrån som en man. Då kan det vara så att det finns någonting i hur kvinnan är konstruerad som man bör ta i beaktande när man har krockdockan som en modell av människokroppen, säger Astrid Linder som är forskningsledare på Väg och transportforskningsinstitutet VTI.

Men det har man alltså inte gjort alls hittills?

- Det finns inte gjort någonstans i världen, nej.

Vad tycker du själv om det?

- Jag tycker det är dags att vi gör det.

Det är med hjälp av statliga forskningspengar som VTI tillsammans med Chalmers i Göteborg nu ska ta fram den första krockdockan som alltså helt bygger på hur kvinnans kropp är uppbyggd.

Hittills har utgångspunkten hela tiden varit en man, även om vikt och storlek ändrats i vissa försök för att komma närmare en kvinnas kropp. Volvo har också tagit fram en gravid docka för att studera fostrets påverkan vid en olycka, men även där är själva grunden en man eftersom det saknats andra modeller.

Reagerar annorlunda
Det forskarna nu riktar in sig på är kunskaper kring att kvinnors kropp eller själva rörelsemönstret ofta reagerar annorlunda på en olycka mot vad som är fallet med en man, till exempel om man blir påkörd bakifrån. Det är det som gör att just kvinnor drabbas extra hårt av whiplashskador.

Med kvinnliga krockdockor skulle det också bli lättare att hitta skyddsutrustning som var bättre anpassad för kvinnors villkor, menar Astrid Linder.

- Det skulle betyda att vi kan utforma skyddssystem både för män och kvinnor, att vi kunde optimera dem så att vi får det absolut bästa skyddet.

Skulle man kunna få bort en del av de whiplashskador man ser idag, tror du?

- Det tror jag att man skulle kunna, ja.

Men är det inte märkligt att när kvinnorna är en så utsatt grupp, att man ändå har konstruerat skydden utifrån hur män reagerar?

- Allt sådant här har historiska skäl. Vi började med att titta på hur vi skulle skydda piloter när de sköts ut ur katapultstolarna och de var ju naturligtvis män. Successivt har ju situationen ändrats och nu har vi lika många kvinnor som män i våra bilar. Då är det ett logiskt steg att vi också har krockdockor som representerar både män och kvinnor, säger Astrid Linder.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se