Nytt avtal om mat till äldre

Det blir ett nytt avtal idag mellan Samhall Midland och Örnsköldsviks kommun när det gäller matdistribution till äldre i kommunen. Det nuvarande avtalet går ut idag och matutkörningen har varit hotad. Det nya avtalet väntas öka kostnaderna för Örnsköldsviks kommun med en dryg miljon.
Avtalet gäller året ut och omfattas också av att Samhall Midland har ett visst ansvar för de trygghetslarm som finns utplacerade i kommunen. Det nya avtalet omfattar inte den städservice till äldre som Samhall tidigare haft.