Klintekooperativ läggs på is

Den kooperativa förskola som skulle öppna i Klintehamn i augusti skjuts på framtiden. Istället kan det bli förskola i Sanda bygdegård.
Antalet barn som behöver heltidsplats på dagis är just nu för litet och de bidrag kooperativet kan få från kommunen räcker inte för mer än en och en halv tjänst. Kommunen undersöker nu möjligheten att driva förskoleverksamhet i Sanda bygdegård, berättar Lennart Blom, chef för Klinte-Sudrets barn- och utbildningsdistrikt.