Färre missbrukare tvångsvårdas

Tvångsvården av missbrukare fortsätter att minska enligt socialstyrelsen, trots att missbruket ökar.
Antalet beslut om tvångsvård på grund av missbruk har minskat med 10 procent under 2000, jämfört med året före. Under 90-talet har antalet platser för tvångsvård minskat från omkring 1000 till 343 idag, samtidigt som dödligheten bland dom tunga missbrukarna gått upp med 85 procent. Enligt lagen ska missbrukare som utsätter sitt liv och sin hälsa för allvarlig fara omhändertas enligt LVM, lagen om vård av missbrukare.