Inget slut på överbeläggningar

Något snabbt slut på överbeläggningarna inom NU-sjukvården i Västra Götaland finns inte i sikte. Det framgår av utförarstyrelsens svar på den kritik som framförts av arbetsmiljöinspektionen. Kritiken har främst inriktat sig på att flera vårdavdelningar placerat fem sängar i fyrbäddsrum, något som kan medföra risk att personalen utsätts för belastningsskador. Arbetsmiljöinspektionen har meddelat att minimikravet är 0,8 meters fritt utrymme längs sängarnas långsidor för att personalen ska komma åt att arbeta.