Strålningsenhet byggs i Kalmar

En ny strålningsenhet skall byggas i Kalmar, bygget skall vara klart 2003 och ska kunna hjälpa 550 patienter. Den nya enheten skall underlätta för dom cancersjuka i södra Kalmar län så dom inte behöver åka ända till Linköping för behandlingen.