Politiska par bland socialdemokraterna

Totalt finns minst ett 40-tal politiska par i den socialdemokratiska eliten. Alltså par där båda arbetar i kanslihuset eller där den ena är sambo eller gift med en person som arbetar heltid med annan politisk verksamhet eller tidigare har haft ett politiskt toppjobb.

Några par ur den socialdemokratiska eliten:

Carin Jämtin, biståndsminister
Anders Jämtin, data- och teknikansvarig i socialdemokraternas partiexpedition.

Sten Olsson, statssekretare finansdepartementet
Britt Bohlin Olsson, gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen.


Ylva Johansson
, vård och äldre-omsorgsminister
Erik Åsbrink, f.d, finansminister, tidigare sambo med Anne-Marie Lindgren, chef socialdemokraternas tankesmedja Idé & Tendens.

Annelie Roswall Ljunggren, politiskt sakkunnig finansdepartementet.
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, egenföretagare som på konsultbasis analyserar politik.

Göran Persson, statsminister.
Anitra Steen, vd Systembolaget, före detta statssekreterare.


Hans Karlsson
, arbetslivsminister.
Inger Öhrn, politiskt facklig på heltid som ombudsman för Industrifacket.

Berit Andnor
, socialminister.
Bo Bylund, AMS-chef, f.d. statssekreterare, tidigare gift med   Lise Bergh, statssekreterare.

Mona Sahlin, samhällsbyggnadsminister, dotter till
Hans Andersson, f.d politiskt sakkunnig.
Bo Sahlin, VD/marknadschef på partitidningen Aktuellt i Politiken

Lena Hallengren, barnomsorgsminister 
Jonas Hellberg, ordförande för socialdemokraterna i Huddinge.

Annie Persson, planeringschef näringsdepartementet. – Staffan Kellerborg, f.d. pressekreterare LO och statsrådsberedningen, nu informationsdirektör polisen.

Annette Törnqvist, pressekreterare finansdepartementet – Håkan A Bengtsson, vd vänsterinriktade Arenagruppen, tidigare SSU.

Mårten Lilja, statssekreterare miljö & samhällsbyggnadsdepartementet.
Cathrine Lilja Hansson, f.d. sakkunnig statsrådsberedningen, dotter till
Anita Gradin, f.d. statsråd och EU-kommissionär.

Annika Söder, statssekreterare UD
Anders Bjurner, f.d. biträdande statssekreterare.

David Samuelsson, planeringschef utbildning & kulturdep. Madeleine Harby Samuelsson, politiskt sakkunnig statsrådsberedningen.

Stefan Stern, statssekreterare miljö & samhällsbyggnadsdepartementet.
Maria Danielsson, politiskt sakkunnig näringsdepartementet.

Peter Akinder, politiskt.sakkunnig. statsrådsberedningen
Pia Edin, politiskt sakkunnig socialdepartementet.

Björn Andersson, politiskt sakkunnig statsrådsberedningen
Therese Svanström Andersson, politiskt sakkunnig näringsdepartementet.

Lisa Hedin, pol.sak. statsrådsberedningen
Samuel Hedin, affärsutvecklingschef socialdemokratiska A-lotterierna.

Sandra Hultgren Stenström, pol.sak. justitiedep.
Oscar Stenström, biträdande internationell sekr. socialdemokraterna.

Nils Wikmång, pol.sak. utbildning & kulturdep.
Sara Helge Wikmång, f.d. förbundssekr. SSU, nu föräldraledig från jobb som förbundssekreterare i Unga Örnar.

Magnus Hedberg, pol.sak. finansdep.
Tuva Sundbäck Malmborg, projektledare i Unga Örnar.