Svårt att få bilen besiktigad

Det är lång kö till bilprovningen just nu. Det innebär att den som ska besiktiga bilen i länet nu får vänta i ungefär en månad för att få tid. På bilprovningen i Gävle kan det bli ännu längre köer eftersom det är många i personalen som är långtidssjukskrivna.
Under sommaren jobbar ungefär hälften av personalstyrkan samtidigt som många vill besiktiga bilen under semestern. Under nästa år kommer bilprovningen införa ett nytt bokningssystem, där kunderna får en bokad tid istället för att välja tid själva . Och det kan med all sanolikhet innbära kortare väntetider i framtiden.