Dementa gamla råkar illa ut

De gamla på äldreboenden råkar illa ut när vårdpersonalens tålamod tar slut. Tio anmälningar har gjorts i länet de senaste två åren, visar en rapport som handlar om övergrepp på äldre i äldreboenden i Jönköpings län.
Rapporten är publicerad av Luppen kunskapscentrum i Jönköping De drabbade är oftast dementa och kan bli aggressiva när vårdpersonalen ska hantera dem. Och det är i de situationerna som vårdpersonal tar till våld. Enligt en intervjuundersökning som ingår i rapporten, är det vanligt att personalen själva måste stå ut med fysiska angrepp från vårdtagarna. Under knappt två år har 10 anmälningar gjorts i jönköpings län enligt Lex Sarah, dvs den lag som säger att anställda inom äldre-och handikappomsorg måste anmäla missförhållanden. Ett sätt att förhindra sådana situationer är att diskutera inom personalgruppen hur den ska agera.