För få charterresor från Axamo

Det är många charterresenärer som vill flyga till semestermålet från Jönköping Flygplats. Men de flesta hänvisas till storstäderna, 20-30 mil bort.
Att efterfrågan på resmål är större än tillgången är ett stort problem för Jönköpings Flygplats. Flygplatsen står outnyttjad stora delar av dygnet och går i dag med förlust, säger flygplatschefen Lennart Kågström till Nyheterna. Förra året avreste och anlände nästan 50 000 charterresnärer på Jönköping Flygplats, men flygplatsen har kapacitet för det fyrdubbla. Flygplatsen marknadsför sig nu intensivt genom kontakter med de stora arrangörerna och de lokala resebutikerna. Till nästa sommar hoppas man också kunna erbjuda något av lågprisresmålen Bulgarien eller Turkiet.