Kommunen undersöker ''anda''

Sundsvalls kommun vill skapa en positiv Sundsvallsanda. Men först måste man ta reda på hurdan en sån ''anda'' är i dag och ska därför satsa 310 000 kronor på en förstudie för att undersöka vari andan består. Det skriver tidningen Näringsliv.
I slutet av året ska kommunstyrelsekontoret återkomma med en flerårig plan för hur Sundsvallsborna ska fås att känna en positiv Sundsvallsanda. Kommunen räknar även med att få EU-pengar till Sundsvallsandaprojektet.