Palme – folkomröstning om kärnkraft

12 min

Den 28 mars 1979 inträffar en kärnkraftsolyckan i amerikanska Harrisburg. Det var inte bara var katastrof för alla Harrisburgs invånare, utan ledde också till diskussioner om politiska omprövningar av energipolitiken över hela världen – inte minst den svenska. Socialdemokraterna och Olof Palme ändrade sin inställning till folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Nu skulle svenska folket få vara med och säga om de ville ha kärnkraft eller inte.