Samgående för Folkpartiet

Sören Öholm, lokal folkpartist i Eksjö och före detta landstingsråd, tycker att Folkpartiet måste börja samtala med andra partier om ett samgående.
Folkpartiet har fått låga siffror i väljarundersökningar men det är inte den enda anledningen till att folkpartiet ska söka sig nya vägar, säger Öholm till Nyheterna. Kristdemokraterna och moderaterna i länet avvisar tanken på ett samgående men hos centern finns det en öppning. Centerns distrikstordförande, AnnMari Nilsson säger att det vore bra att stärka den politiska mitten.