Miss i översiktsplan för Hok

Hokborna är mycket beroende av sina kommunikationer, men de finns inte med i kommunens nya översiktsplan. Nu protesterar Intresseföreningen i Hok mot detta.
Intresseföreningen i Hok anser att Vaggeryds kommun missat att ta upp flera viktiga punkter för samhällets utveckling i översiktsplanen för 2001. I ett brev till kommunen skriver föreningen bland annat att de som bor i Hok är mycket beroende av kommunikationer. Därför borde det slås fast i översiktsplanen hur snabbt utbyggnaden av buss- och tågtrafik kan ske och var nya hållplatser ska placeras.