Friggebo mot kvinnovåld

Landshövding Birgit Friggebo vill att Jönköpings läns kommuner ska satsa mer på att bekämpa våld mot kvinnor.
I ett brev uppmanar hon kommunerna att ordna med utbildning för alla anställda som kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för övergrepp. Friggebo tycker också att kommunerna bör stödja de frivilliga kvinnojourer och brottsofferjourer som finns och underlätta för nya att starta.