Svartfiskad torsk når svenska butiker

Mycket av den torsk som säljs i svenska affärer kan vara illegalt fiskad. En granskning som TV4:s Kalla Fakta gjort visar att det finns en utbredd och välorganiserad handel med illgalt fångad fisk, som också involverar svenska företag.

– Vi gör nu allt för att bringa klarhet i det här. All form av svartfiske är oacceptabel, ingen diskussion om det, säger Inger Larsson som är kvalitetsansvarig på Findus.

Det mesta av den torsk som i dag säljs i svenska butiker kommer från Barents hav, som ligger norr om Norge och Ryssland. Enligt Kalla Fakta så sker där ett illegalt fiske på runt 100 000 ton per år, vilket utgör ungefär en fjärdedel av de totala kvoterna.

Svårt för myndigheter att kontrollera
Det illegala fisket möjliggörs genom att dokument förfalskas, genom att fångster flyttas mellan båtar och genom att fångster lossas långt söderut, i exempelvis Spanien, Portugal och Holland.

På så sätt blir det svårt för ansvariga myndigheter att kontrollera hur väl de verkliga fångsterna stämmer överens med de officiella kvoterna.

I programmet uppmärksammas särskilt hur ryska fabrikstrålare satt detta i system, och hur en del av deras fångster går till en dansk grossist och därefter vidare till svenska företag, bland annat Findus. Inger Larsson säger att företaget nu ska reda ut hur det står till.

– Vi har tagit tag i vår leverantör och sagt till honom att de nu verkligen måste skärpa upp sina dokumentationskrav, och vi skärper kraven på dem. De måste kunna dokumentera hela kedjan, och vi accepterar över huvud taget inte att det ska kunna finnas några sådana anklagelser, säger Inger Larsson.

”Vi känner oss lurade”
Yngve Björkman, som är ordförande i Fiskbranschens riksförbund, säger att han kände sig förd bakom ljuset när han fick kännedom om det illegala fisket.

– Vi känner oss lurade. Det finns ett internationellt fastställt regelverk som ska säkerställa den fisk som landas och säljs, att den fiskas och hanteras på ett korrekt sätt.

– Det är ju alldeles uppenbart att det här programmet visar att så är inte fallet. Vi måste ha hjälp från myndigheterna. Medlemmarna i Fiskbranschens riksförbund hanterar ingen fisk som inte är korrekt märkt, men vi har ingen möjlighet att kontrollera om den ursprungliga märkningen är falsk, säger Yngve Björkman på Fiskbranschens riksförbund.

Pontus Mattsson
pontus.mattson@sr.se