Kritik av Härnösands skolor

Lärarna i Härnösand har alldeles för mycket att göra, och kommunikation och personalsamtal är alldeles för dåliga. Det menar Arbetsmiljöverket i ett nytt inspektionsmeddelande. Verket räknar upp 14 punkter där kommunen måste förbättra arbetsmiljön, det skiver Tidningen Ångermanland i dag. Både lokalerna och de sociala kontakterna mellan elever, lärare och ledning måste förbättras och arbetsbelastningen minskas.