Svartfiske hotar torsken i Barents hav

Det omfattande svartfisket i Barents hav utgör ett hot mot världens enda stora kvarvarande torskbestånd. Man räknar med att svartfisket utgör en femtedel av den tillåtna fiskekvoten.

– Torskbeståndet i Barents hav är världens största och det är fortfarande ganska hyggligt och ganska hyggligt skött också, det sista stora beståndet i världen, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare vid Världsnaturfonden.

Vilken betydelse har det om det sker svartfiske i det här området?

– Från biologisk synpunkt har det väldigt stor betydelse om man överskrider kvoterna och uppenbarligen har man här överskridit dem ganska mycket också, det gäller ju 25-30 procent, 100 000 ton, så det här är ett stort problem.

Ett av de sista kvarvarande stora bestånden av torsk i världshaven finns alltså i Barents hav. Om man inte förvaltar den resursen på ett riktigt sätt utan ser mellan fingrarna med att 100 000 ton fiskas upp olagligt då kan torskbeståndet gå mot en minskning, precis som i andra hav.

Utanför Newfoundlands kust orsakade överfiske en kollaps av torskbeståndet på 90-talet och torsken där har ännu inte återhämtat sig. Den svenska regeringen bör försöka påverka internationella organ, anser Lars Kristoferson.

– Här borde regeringen ligga på EU för att få till kontrollmekanismer. Man behöver också ligga på den ryska regeringen för att se till att de kontrollerar sina båtar bättre. Det här är inga svenska fiskevatten, det är ju norsk-ryska och internationella fiskevatten.

De företag, som handlar med fisk måste skärpa sin kontroll, säger Lars Kristofferson.

– Man ska börja med att kräva spårbarhet och att man lever upp till de krav på spårbarhet för livsmedel som finns inom EU och det har vi uppenbarligen inte levt upp till, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare vid Världsnaturfonden.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se