Myndigheter samarbetar mot svartfångst

Fiskeriverket och Livsmedelsverket ska utreda och försöka stoppa att handeln med svartfångad fisk når Sverige. Bakgrunden är uppgifterna att olagligt fångad fisk från Barnets hav också säljs i Sverige.

– All global handel och kontroll av global handel är komplicerad och komplex och kräver olika typer av insatser, säger Axel Wenblad, generaldirektör för Fiskeriverket.

– I Sverige och andra EU-länder har vi en utvecklad kontroll när det gäller landnngen av färsk fisk men det här sker ju uppe i Barnets hav och sedan kommer torsken som beredd fiskprodukt till olika länder i Europa.

”Oacceptabelt”
Så mycket som 100 000 ton fisk fångas illegalt i Barents hav, norr om Norge och Ryssland, enligt Kalla Fakta i TV4. En del av den här fisken hamnar också i svenska frysdiskar genom att utländska grossister säljer den svartfångade fisken till livsmedelsföretag i Sverige.

Det anser Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad är oacceptabelt eftersom fisken fångats utöver de kvoter som gäller. Därför ringde han upp Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson, redan på torsdagsmorgonen, för när väl fisken hamnar i affären är det inte formellt Fiskeriverkets sak, utan Livsmedelsverkets.

”Branschen måste ta ansvar”
Det innebär att dom båda verken måste samarbeta för att sådant här ska kunna stoppas, tillsammas med fiskebranschen själv.

– Det kanske är så att vi ska byta information på ett effektivare sätt. Vi kan göra vår del av det men för mig är det helt klart att branschen måste ta ett mycket större ansvar i den här frågan, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se