Regeringen tar upp svartfisket i EU

Så mycket som 100 000 ton torsk beräknas bli fiskad olagligt i Barents hav. En del av den olagliga fångsten kan också hamna i svenska butiker. Uppgifterna får nu jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att kritisera de företag som säljer torsken.

– Jag tycker att det är upprörande och jag är mycket besviken. Jag är besviken på de företag som säljer den här torsken.

Vad kan du som minister göra för att stävja det här?

– Dels är det viktigt att vi inom EU är goda förebilder och vi har ju jobbat mycket med vår kontroll, men det handlar ju också om att vi kontaktar de länder som har fartyg som fiskar illegalt. I det här fallet är det ju Ryssland så jag tycker att det vore lämpligt om vi från EU:s sida har en kontakt med Ryssland. Vi vet att en del av den här fisken har tagits iland i EU-hamnar, både Danmark och Nederländerna är berörda, och jag avser att ta upp de här frågorna med mina kolleger där.

Det omfattande svartfisket i Barents hav kan på sikt äventyra förvaltningen av det enda stora återstående torskbeståndet i världshaven. Det uppges i huvudsak vara ryska fartyg, som står för svartfisket. I dag vilar ett tungt ansvar på den norska kustbevakningen att utföra inspektioner och kontroller.

Även om EU inte är direkt inblandat så tjänar alltså företag inom EU på att delta i den här ruljangsen med svartfångad fisk.

– Sedan vill jag lägga stort ansvar på de företag som handlar med den här fisken. Även om det är svårt för dem att kontrollera vilken fisk det är som kommer in i hamnarna så bör de ställa väldigt skarpa frågor till sina leverantörer i alla led, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se