Domstol avgör vattentvist i Bie

Miljödomstolen ska avgöra om en företagare i Katrineholm får etablera verksamhet för att tappa vatten på flaska inom Bie vattentäkt i Katrineholm.
Kommunen anser att verksamheten är ett hot mot miljön och grundvattnet. Men länsstyrelsen anser att kommunen fattat beslut på felaktiga grunder när den sade nej till en etablering. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen som ska avgöra fallet. Idag finns så kallat Bievatten på flaska, men den ansvarige vill skapa en ny verksamhet och tappa vattnet lokalt för att få kalla det för källvatten.