Ny stor utgrävning i Jönköping

I nästa vecka ska Smedjegatans historia grävas fram i centrala Jönköping. För kvarteret som brann ner ska delvis grävas ut.
Anitkvarie Bo E Karlsson säger till nyheterna att det troligen finns rester av byggnader på den brända tomten. Marken var sank och fukten gör att en hel del trä finns kvar, säger han. Till att börja med ska en liten yta på fem gånger fem meter grävas ut, men troligen kommer ett större område att bli föremål för en arkeologisk undersökning.