Könet påverkar försäkringen

Folksam är det enda försäkringsbolaget där bilförsäkringspremien påverkas även av könet, visar Radio Gävleborgs undersökning.
Vi undersökte helförsäkringspremien i länets försäkringbolag i ett fall där kvinnan är 60 och mannen 65, och där båda har haft lika många skadefria år. Försäkringspremien varierar på de olika bolagen, men Folksam är det enda bolaget där könet påverkar. I vårt exempel får kvinnan betala drygt 500 kronor mer per år än mannen. Maria Rudolphi, Folksams marknadsområdeschef för Gävleborg och Dalarna säger, att hade paret varit under 30 år, hade mannen fått betala mer, men var gränsen går där det ändras har hon svårt att förklara.