Krav på hälsokalkyler vid byggen

Byggföretagen bör göra hälsokalkyler, det vill säga i förväg bedöma hälsorisker vid nybyggen. På sikt kan lagstiftning behövas som stöd. Det säger Folkhälsoinstitutets chef Gunnar Ågren, som granskat forskning om sambandet mellan ohälsosamma byggen och sjukdomar hos de boende.
Forskningen visar bland annat att personer som bor i fuktskadade hus löper mycket större risk än andra att få hälsoproblem som astma och olika infektioner.