Kommunal i tvist om uppsägning

Katrineholms kommun har sagt upp en undersköterska inom äldreomsorgen på felaktiga grunder. Det anser Kommunalarbetareförbundet.
Tvisten kunde inte lösas i de lokala förhandlingarna. Kommunalfacket har därför begärt centrala förhandlingar eftersom det ogiltigförklarar uppsägningen. Eftersom undersköterskan av fysiska skäl inte kunde jobba kvar på sitt jobb erbjöd kommunen ett nytt jobb som hon ansågs vara kvalificerad för, men hon tackade nej. Facket anser att ersättningsjobbet inte var anpassat efter hennes förutsättningar och anser dessutom att kommunen borde ha erbjudit fler jobb till henne. Katrineholms kommun anser dock att den har gjort det den har kunnat och anser att det inte funnits fler jobb att erbjuda. Nu ska Kommunalarbetareförbundet, kommunen och Kommunförbundet försöka lösa tvisten. Kan parterna inte enas väntas arbetsdomstolen avgöra tvisten.