Just nu
  • De får Nobels fredspris

  • Årets fredspristagare tillkännages

Tågurspårning i Söderhamn

Ett godståg lastat med massaved spårade vid lunchtid idag ur vid Marmaverken utanför Bergvik, sydväst om Söderhamn.
Det var en solkurva som orsakade olyckan. Sex vagnar spårade ur, och några av dem kanade ned längs en slänt. Ingen skadades vid olyckan. Att återställa järnvägsspåret beräknas ta en vecka. Eftersom det bara körs timmertransporter på sträckan påverkas inte persontrafiken av urspårningen.