Friska barn nekas försäkring

För tidigt födda, adopterade barn eller barn vars föräldrar varit oroliga och ofta gått till barnavårdscentralen, BVC, kan ha svårt att få en försäkring. Det vet Marie Olgarsson i Ljungaverk vars son Jesper föddes 15 veckor för tidigt. .
Trots att Jesper är stark och frisk ville inte Holmia som försäkrar hans storasyster ta sig an honom. Så småningom gick Folksam med på att försäkra honom, men Marie Olgarsson känner till många familjer med för tidigt födda barn som haft problem med försäkringsbolagen